Beeldcommunicatie

Binnen de beelcommunicatie worden de beelden waaraan het kind/ jongere vorm geeft (of probeert te geven) als uitgangspunt genomen voor de interactie tussen kind en therapeut. Ik communiceren met het kind in en over de beelden, via de beelden wil ik de  belevingswereld leren kennen, begrijpen en er invloed op uit oefenen.