Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen van 3 t/m 16 jaar waarbij spel gebruikt wordt om het kind te helpen. Wanneer sociale of emotionele problemen of ingrijpende gebeurtenissen de ontwikkeling van het kind beïnvloeden, kan speltherapie een uitkomst bieden. Verborgen boodschappen worden zichtbaar. Speltherapie biedt het kind de mogelijkheid te uiten wat het nog niet in woorden kan zeggen en geeft het kind de gelegenheid te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te oefenen met allerlei vormen van gedrag.

Speltherapeute

Tijdens de spelsessies heb ik alle aandacht voor het kind en communiceer ik met hem via het spel. Ik volg het kind, speel mee en breng onder woorden wat hij mij laat zien. Ik sluit aan bij de initiatieven van het kind, leer zijn spreektaal begrijpen en geef ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Ik ga uit van de kracht van het kind en gebruik deze om hem weer op weg te helpen. Als het kind sterk genoeg is om op eigen kracht verder te kunnen, nemen we afscheid.

De spelkamer

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Deze is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. Er is van alles: verkleedspullen, gezelschapsspellen, Playmobil, een zand- en watertafel, (hand)poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen en nog veel meer…

Kinderen     

Tieners     

Ouders