Ouders


Ouderbegeleiding

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij de behandeling is daarom erg belangrijk.

De ouderbegeleider richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin. Soms zijn ouders hier al voldoende mee geholpen. In andere situaties moet er meer gebeuren. De ouders worden dan intensiever betrokken bij de behandeling van hun kind, met als doel zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke opvoedsituaties. We stemmen samen af hoe we dit vorm gaan geven. 
Wanneer je als ouder vragen hebt, graag meer uitleg wil over eea of wat wil bespreken is hier altijd ruimte voor.