Tarieven & Praktische informatie

Kindertherapie praktijk Kea van Kessel heeft in het kader van de transitie jeugdzorg een contract met de Peelgemeente (Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek), wat betekent dat de ­gemeenten de kosten van de therapie voor kinderen en jeugdigen kan vergoeden. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u  een verwijzing van u huisarts, medisch specialist, opvoedondersteuner, of jeugd- en gezinswerker nodig. De therapie wordt dan volledig vergoed. Voorwaarde is wel dat uw kind woonachtig is in een van de Peelgemeente.

Is uw kind niet woonachtig in de peelgemeente of wilt u uw kind aanmelden zonder verwijsbrief dan zijn de kosten voor de ouders. Mijn tarief is dan € 73,53 per sessie.
Elke sessie met uw kind duurt 45 min. Het tarief is inclusief de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf.
De spelsessies kunnen niet altijd buiten schooltijd gepland worden. In overleg met u wordt gezocht naar een passend tijdstip.

Wanneer een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u vriendelijk verzocht om dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Bij niet tijdige annulering van de sessie wordt 40 euro in rekening gebracht.

Na afronding van de therapie vraag ik namens de Federatie Vaktherapeutische Beroepen een evaluatieformulier in de vullen via de link: